Crisis

In geval van een crisissituatie waarbij u direct hulp nodig heeft voor geestelijke nood kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost (0900-3336333). In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.

 

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.