Werkwijze

Het eerste gesprek bestaat uit het kennismaken en het vaststellen van je hulpvraag.

In de eerste instantie is de psycholoog iemand die luistert en doorvraagt. Zo leert de psycholoog hoe je je voelt en wat je probleem is. Tijdens het tweede consult worden er, in aanvulling op het intakegesprek, vragenlijsten afgenomen zodat er, indien nodig, een diagnose gesteld kan worden. Daarna gaan we samen op zoek naar een mogelijke oplossing voor je probleem. Er wordt, in gezamenlijk overleg, een behandelplan opgesteld met daarin de therapie die je gaat volgen. Welke therapie je volgt is afhankelijk van je klachten.

In de praktijk werk ik met diverse technieken en behandelingsmethoden (zie lijst hieronder).Tijdens de consulten maak ik een mix van deze technieken en methodes zodat die aansluit bij je behoefte en persoonlijke problematiek.

Tijdens de afronding zal ik de behandeling met u evalueren.

Verder zal ik u tijdens de behandeling regelmatig vragen om een korte vragenlijst in te vullen.

Dit in het kader van de kwaliteitsbewaking en de effectmeting.

 • Cognitieve (gedrags)-therapie
 • Aandachtgerichte cognitieve therapie
 • Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Focusing (Gendlin)
 • MBCT (Mindfulness based cognitieve therapie)
 • Mindful exposure
 • EMDR (eye-movement desensitisation and reprocessing)
 • Relatietherapie/systeemtherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • RET(rationeel-emotieve therapie)
 • Inquiry Based Stress Reduction ( IBSR)
 • speltherapie voor kinderen
 • Ehealth als aanvulling

In de psychologische zorg kiezen we voor een kleinschalige, meer persoonlijke aanpak. Waarbij gewerkt wordt met recente wetenschappelijke inzichten, maar waar tevens het persoonlijk contact een fundament is in de behandeling.

blauwe-lelie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.