Geheimhouding

De gegevens over u en uw behandeling zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat uw privacy gewaarborgd is. Er is wel samenwerking met de huisarts, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Verder wordt uw huisarts met uw goedvinden over de behandeling geïnformeerd. Indien u daarmee instemt krijgt uw huisarts na afloop van de intake en na afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft.

Zonder uw toestemming wordt echter aan niemand informatie doorgegeven!

blauwe-lelie

Bewaren

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.