Samenwerkingsverband Eerstelijnspsychologen Lelystad (SEL)

Vanaf 2001 kwamen de vrijgevestigde psychologen in Lelystad bij elkaar voor overleg om intensiever samen te werken en daaraan gekoppeld samenwerking met disciplines uit de eerstelijn, met name huisartsen, maatschappelijk werk en de tweede lijn GGZ.

Een aantal jaren later is dat in een officieel samenwerkingsverband omgezet, het Samenwerkingsverband Eerstelijnspsychologen Lelystad (SEL) . Later hebben zich daar nieuwe psychologen bij aangesloten waarmee we een intensief samenwerkingsverband in Lelystad hebben. We komen om de 7 weken bij elkaar voor intervisie en het doorspreken van plaatselijke en landelijke vakinhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien vervangen we elkaar bij vakantie of ziekte. Daar heeft u als cliënt voordeel van.

Er zijn schriftelijke afspraken gemaakt met onder andere huisartsen, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), POH GGZ en Bouwman psychiatrie.

 

Samenwerkingsverband Psychologen Collectief Flevoland (PCF)

Daarnaast zijn we vanaf 2014 in een nog groter verband een vereniging aan het opzetten voor alle GZ en eerstelijnspsychologen in Flevoland. Onder andere om ons aan te passen aan alle nieuwe eisen van de zorgverzekeraars.

Dit nieuwe samenwerkingsverband is het Psychologen Collectief Flevoland (PCF). Ook hier gaat het om een intensievere samenwerking met disciplines uit de eerstelijn, huisartsen, POHGGZ en andere disciplines. En ook hier bespreken we de landelijke vakinhoudelijke ontwikkelingen. We komen eens in de 6 tot 8 weken bij elkaar voor overleg in Almere.

 

Samenwerking met het Medisch Centrum

Naast de bovengenoemde samenwerking vanuit het SEL en PCF is er binnen deze praktijk nog samenwerking met de verschillende zorgverleners van ’t Hart Medisch Centrum.

Voor meer informatie klikt u hier.

 

 

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.