Visie en toelichting werkwijze

Als mensen hebben wij de gewoonte om in vaste oude gewoontes te blijven functioneren. Terwijl in andere situaties ander gedrag en andere oplossingsmethodes nodig kunnen zijn. We leven vaak zo op de automatische piloot waardoor we ons soms te weinig bewust zijn van onze gewoontes.

Met de oplossingsgerichte methode komt u door te praten bij de oplossingen die het beste bij u passen in de huidige situatie. Want ieder mens beschikt over competenties en een probleemoplossend vermogen. Doel is om dit vermogen bewust te maken zodat u in staat bent om problemen beter te hanteren. Niet zozeer de problemen staan centraal, maar mogelijke oplossingen en het verbeteren van de actuele situatie.

Zo zit men ook vaak vast in oude denkpatronen. Terwijl onze gedachten ons leven in grote mate bepalen. Door te praten over uw problemen is het makkelijker om u meer bewust te worden van uw gewoontes en denkpatronen en deze zo nodig bij te stellen. We kunnen aan de slag gaan met de cognitieve therapie om gedachten te onderzoeken die een negatieve invloed op u hebben en deze gedachten om te buigen naar rationele gedachten die goed voor uzelf zijn en uw omgeving.

De meeste energie richten we op wat ons dwarszit. Bijna voortdurend zijn we bezig met zaken uit het verleden of de toekomst. Met de aandacht gerichte cognitieve therapie doen we oefeningen waardoor u technieken aangereikt krijgt om met zorgzame aandacht te leven in het moment zelf in plaats van het verleden of de toekomst. Het geeft u de mogelijkheid om negatieve gedachten, gevoelens en emoties tijdig te signaleren en er dan bewust vriendelijker mee om te gaan.

Bij focussing kan ik handvaten aanreiken die u helpen om te voorkomen dat u zich laat overspoelen door negatieve emoties of voor deze emoties gaat vluchten. Door deze behandelmethode zult u merken dat een groot gedeelte van uw negatieve emoties zich oplossen of minder zwaar worden.

Vaak werk ik met een combinatie van meerdere behandelmethodes in de behandeling (hierboven dus enkele voorbeelden). De gekozen behandelmethodes zijn afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de gegeven problematiek of stoornis . Tijdens een behandeling kan ik indien nodig, in overleg met de cliënt, switchen naar een andere behandelmethode.

De hoofd behandelmethodes zijn van te voren met u besproken en vastgelegd in het behandelplan.

psycholoog-2-800

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.