085-0291510 info@bos-ggz.nl

Tarieven en Vergoedingen

Vergoeding voor behandeling van volwassenen vanuit de basisverzekering

Vergoeding van psychologische zorg voor volwassenen valt onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten vallen wel onder het verplichte eigen risico.

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, met daarop vermeld dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft.

De rekening wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, u heeft er geen omkijken naar.

De praktijk heeft voor contracten afgesloten met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars.
Een overzicht hiervan vindt u hier.

Teneinde kosten te vermijden, dient u een verhindering minstens 24 uur van te voren door te geven. Bij niet-verschijnen zonder afzegging wordt een heel consult berekend. Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan uw verzekering.

U bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met een lichte, tot matig ernstige psychische stoornis.

Tarieven 2022


Worden alle psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is de vraag: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht een werk-, relatie- of aanpassingsprobleem is, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als het probleem onderdeel is van een stoornis binnen de DSM-V, dan vindt wel vergoeding plaats. Een DSM V stoornis waarvan de NZa aangegeven heeft dat de behandeling daarvan wel vergoed wordt is bijvoorbeeld een paniekstoornis, een gegeneraliseerde angststoornis, een depressie, een posttraumatische stresstoornis (ptss), een somatoforme stoornis, een emotie regulatiestoornis en nog diverse  andere DSM V stoornissen.

De meeste  behandelingen, zowel voor volwassenen als kinderen worden door uw zorgverzekeraar of door de gemeente vergoed.

 

Eigen risico

Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico euro per kalenderjaar. Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg.

Informatie voor cliënten die overstappen naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz

Bent u dit jaar overgestapt naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz (GB GGZ)? Dan kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Als uw vorige behandeling is gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, kan het zo zijn dat uw zorgverzekeraar dezelfde behandeling bij een nieuwe zorgaanbieder niet vergoedt. Voor meer informatie klikt u Overstap naar andere zorgaanbieder en vergoeding.

Particuliere tarieven

Een aantal verzekeraars biedt vanuit de aanvullende verzekering vergoeding voor psychologische hulp bij aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar.
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt buiten uw eigen risico.

Voor niet verzekerde zorg in de Generalistische Basis GGZ ( GBGGZ) en voor behandeling zonder verwijzing geldt het bovenstaande, door de NZA vastgestelde overzicht met tarieven 2022.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Psy-Zorg Zuiderbos vindt u hier.

 

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.