0320 - 264500 info@bos-ggz.nl

Tarieven en Vergoedingen

 

Vergoeding voor behandeling van volwassenen vanuit de basisverzekering

Vergoeding van psychologische zorg voor volwassenen valt onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten vallen wel onder het verplichte eigen risico.

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, met daarop vermeld dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft.

De rekening wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, u heeft er geen omkijken naar.

De praktijk heeft voor contracten afgesloten met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars.
Een overzicht hiervan vindt u hier.

Teneinde kosten te vermijden, dient u een verhindering minstens 24 uur van te voren door te geven. Tarief annulering binnen 24 uur voor afspraak (50 euro). Bij niet-verschijnen zonder afzegging wordt een heel consult berekend. Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan uw verzekering.

U bent hiervoor zelf aansprakelijk.

 

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met een lichte, tot matig ernstige psychische stoornis.

Op basis van de door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u (of uw kind) op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen. Afhankelijk van de zorgvraagzwaarte kiest de psycholoog een van de volgende behandeltrajecten:

Binnen de duur van het gekozen behandeltraject vallen uiteraard de consulten, maar ook: het opmaken van het behandelplan, de verslaglegging, de administratie, het overleg met huisarts, telefonisch- en emailcontact, consultatie van specialisten, het bijhouden van vakliteratuur, herscholing, implementeren van nieuwe regelgeving, zorgprogramma’s en richtlijnen, etc.

Ieder zorgproduct kent, inclusief de intake een gemiddelde behandeltijd; langer of korter behandelen heeft geen invloed op het te declareren eindtarief. Dit betekent dat als u eerder stopt, het hele afgesproken product in rekening wordt gebracht. Mocht na een eerste gesprek blijken dat u geen stoornis heeft die in het verzekerd pakket valt, dan geldt het Onvolledig Behandeltraject. Deze tekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatievoorziening vanuit officiële instanties is gebrekkig en tegenstrijdig. Ik kan dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden.

Volgens de declaratieregels van de NZA wordt er tevens een onvolledig traject gedeclareerd als er 1 of 2 consulten zijn geweest. Elke zorgverzekeraar heeft eigen tarieven voor de diverse trajecten, en deze worden vaak jaarlijks aangepast. Uw eigen zorgverzekeraar kan u informatie geven over de concrete tarieven voor de GBGGZ.

Worden alle psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is de vraag: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht een werk-, relatie- of aanpassingsprobleem is, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als het probleem onderdeel is van een stoornis binnen de DSM-V, dan vindt wel vergoeding plaats. Een DSM V stoornis waarvan de NZa aangegeven heeft dat de behandeling daarvan wel vergoed wordt is bijvoorbeeld een paniekstoornis, een gegeneraliseerde angststoornis, een depressie, een posttraumatische stresstoornis (ptss), een somatoforme stoornis, een emotie regulatiestoornis en nog diverse  andere DSM V stoornissen.

Als tijdens de intake blijkt dat de behandeling van uw klachten niet vergoed wordt door de verzekering , dan kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als onvolledig behandeltraject ( 2 sessies).  Overigens worden  de meeste  behandelingen, zowel voor volwassenen als kinderen, bij PsychoCare vergoed, respectievelijk door uw zorgverzekeraar of door de gemeente.

 

Vergoeding voor behandelingen van kinderen

Ben u woonachtig in de gemeente Lelystad en heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, of een beschikking van de gemeente, dan wordt de behandeling van uw kind vergoed door uw gemeente.

Eigen risico

Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico euro per kalenderjaar. Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg. Voor kinderen geldt er geen eigen risico. Voor kinderen er is volledige vergoeding van de behandeling.

Informatie voor cliënten die overstappen naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz

Bent u dit jaar overgestapt naar een andere behandelaar in de generalistische basis ggz (GB GGZ)? Dan kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Als uw vorige behandeling is gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, kan het zo zijn dat uw zorgverzekeraar dezelfde behandeling bij een nieuwe zorgaanbieder niet vergoedt. Voor meer informatie klikt u Overstap naar andere zorgaanbieder en vergoeding.

Particuliere tarieven

Een aantal verzekeraars biedt vanuit de aanvullende verzekering vergoeding voor psychologische hulp bij aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar.
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt buiten uw eigen risico.

Voor niet verzekerde zorg en voor behandeling zonder verwijzing geldt het door de NZa vastgestelde tarief voor de GBGGZ.  Zie deze link naar de NZa voor het tarief https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van PsychoCare vindt u hier.

 

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.