Psy-Zorg Zuiderbos staat voor kwaliteit van zorg.

Mevrouw Bos is wettelijk geregistreerd bij het Ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog. Zij is dus opgenomen in het BIG-register. BIG-registratienummer:19056723625

Daarnaast is zij lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). www.psynip.nl.   Dit houdt in dat zij gebonden is aan de beroepscode van het NIP. Een exemplaar van deze beroepscode kunt u inzien op de website van het NIP:

Ook is zij naast GZ-psycholoog gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog, aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten). Zij houdt zich aan de kwaliteitseisen van de LVVP. In een visitatietraject zijn de kwaliteitseisen bij mw. Bos door het LVVP onderzocht betreffende het keurmerk praktijkvoering en dossierbeheer.

LVVP-visitatielogo

In het kader van de voortdurende kwaliteitsverbetering is er binnen de praktijk een kwaliteitsstatuut opgesteld. Per 2017 wordt dit kwaliteitsstatuut verplicht gesteld om zorg te mogen verlenen in het kader van de zorgverzekeringswet. Het kwaliteitsstatuut van Psy-Zorg Zuiderbos ligt ter inzage in de praktijk.

Verder is de praktijk elektronisch beveiligd. Bovendien zijn alle cliëntgegevens in een praktijkbeheersoftware systeem ondergebracht. De fysieke en elektronische beveiliging van dit systeem is optimaal. Er wordt automatisch dagelijks een back-up gemaakt van alle gegevens.

Links:
Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten
Nederlands Instituut van Psychologen
Psycholoog DOPPA zorg

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.